Öppna galleri för allmänheten

Fotokonst är en del av kulturvärlden och du som livnär dig som fotograf behöver ofta ställa ut dina verk för att i slutändan gå runt. Du kanske har hyrt in dig på någon annans galleri eller varit en del av en större utställning. Det är däremot få fotografer inom konstens värld som faktiskt har ett eget galleri.

Är du fotograf och drömmer om att ha ett eget galleri där du kan ställa ut dina egna bilder? Här kommer några tips på vägen mot att bli din egen gallerist!

Rätt lokal med fastighetsförvaltning

Först och främst bör du fokusera på att finna den perfekta lokalen som ska bli ditt framtida konstgalleri. Det mest förmånliga är att köpa en fastighetslokal om du har de ekonomiska möjligheterna. Då har du alltid en fastighetsförvaltning tillhands för att exempelvis få hjälp med skötsel av fastigheten. Fastighetsförvaltningen kan även hjälpa dig med eventuella juridiska ärenden eller situationer som lätt kan uppstå när du ska bedriva en kommersiell verksamhet. Såsom myndighetskrav eller annat som du måste förhålla dig till som ägare av en lokal eller en hel fastighet.

Om du registrerar ett bolag inför uppstarten kan fastigheten dessutom bli en bolagsinvestering, vilket är gynnsamt. Därför är det alltid en fördel att kolla upp företagsalternativ i god tid innan du planerar att vara igång med projektet. Många gallerister och fotografer arbetar som enskilda näringsidkare, men ett aktiebolag ger dig mer flexibilitet och bättre förutsättningar.

Fastighetsförvaltningen är också din närmsta partner när det gäller renovering och iordningställande av ditt galleri. Du kan nämligen rådfråga din fastighetsförvaltning kring vad som är tillåtet och även få hjälp om det behövs godkännande från boende i fastigheten. Det är många aspekter som ska vägas in i samband med byggnation eller renovering i en större fastighet. Både när det gäller arbetsmiljölagen och bostadsrättslagen.

Licenser och tillstånd

Du kan alltså få mycket hjälp av det företag som har ansvaret för fastighetsförvaltningen. Bland annat brukar en fastighetsförvaltning kunna ge dig svar på vilka tillstånd som krävs för olika ändamål i den aktuella fastigheten. Exempelvis tillstånd för att parkera, antal personer i en kommersiell lokal eller tillstånd för att spela musik i fastighetens lokaler.

Utöver de professionella råden du får från din lokals fastighetsförvaltning är det viktigt att kontakta kommunen. Det är nämligen där du ansöker om specifika tillstånd och licenser för kommersiella verksamheter. När det gäller företagsdelen bör du ha en revisor eller skattejurist som bistår dig med rätt information.

Kom ihåg att lokalen ska vara handikappanpassad så länge galleriet är tänkt att vara öppet för en offentlig publik. Det innebär att du bör skapa en miljö som även välkomnar människor med rullator, rullstol och andra med nedsatta funktionsförmågor. Rådfråga fastighetsförvaltningen kring handikappanpassade lösningar. Eventuellt finns det redan en framtagen plan för hur den typen av åtgärder ska genomföras.

När lokalen är på plats, alla krav uppfyllda och du fått nycklarna av fastighetsförvaltningen är nästa steg att bjuda in till utställning. Dina galleribesökare är dina kunder och det gäller att göra dem nöjda. Se till att samverka med andra porträttfotografer och gallerister i närheten. Nätverkande mellan likasinnade brukar alltid generera fördelar och inom konstens värld är det viktigt att samarbeta, konstnärer emellan!

Relaterade inlägg