Inom precis alla yrken är det viktigt att kunden blir nöjd. Det är en förutsättning för att man ska kunna fortsätta arbeta. Men om man som fotograf anlitas för att till exempel fotografera ett bröllop är det hela kanske än lite viktigare. Fotograferingen kommer inte att kunna göras om ifall den inte blir bra. Men vad gör man om en kund trots allt inte blir helt nöjd?

Nöjda kunder ger fler arbeten

Ju nöjdare kunden är, desto troligare är det att denne rekommenderar fotografen vidare. Just rekommendationer är en sådan sak som sprider sig snabbt, och i dag kan man även recensera fotografer och andra yrken online vilket gör att missnöjda kunders åsikter snabbt tar sig ut i samhället.

Om kunden inte skulle vara nöjd

Om en kund är missnöjd bör man göra det bästa för att lösa situationen. Kanske kan man bjuda på en del bilder. Om man inte kommer överens kan det vara bättre att låta kunden ta upp situationen med Allmänna Reklamationsnämnden, ARN eller liknande. Då kan man få allt klart och uppgjort av opartiska personer och då vet man vem som har rätt.

Vilka krav kan man godta?

Om en kund blivit missnöjd kan denne ibland ställa krav på vad denne vill ha för ersättning. Som fotograf kan man acceptera vissa krav, men det finns gränser. Ersättningen ska vara i proportion till det kunden blivit missnöjd med. Om kunden beställt 200 bilder och bara är missnöjd med en kan kunden knappast begära att hela fotograferingen ska bli gratis. Om det däremot är så att en fotograf tappat bort alla bilder från ett bröllop är saken lite mer känslig. Då får man vara beredd på att ge kunden mer kompensation.

Relaterade inlägg