Om man hellre står bakom kameran än framför den kan ett yrke som fotograf passa en utmärkt. Det förutsätter ju förstås att man också har ett intresse för fotografering. Många tror att en fotograf bara kan arbeta för tidningar men så är inte fallet. Det finns faktiskt fotografer som aldrig tar en enda bild som är avsedd att användas i pressen. Här ger vi några exempel på hur en fotograf kan arbeta.

Egen företagare

Ett sätt att arbeta som fotograf är genom att vara egen företagare. Då gäller det att man själv är bra på att hitta kunder, eller att man redan har en kundkrets. Som egen företagare kan man själv lägga upp sina arbetstider och man kan även bestämma mer kring vad man vill fotografera. Man kan till exempel bara ta sådana jobb man känner sig säker på att utföra. Kanske gillar man inte att ta bilder på barn, och då kan man helt enkelt välja att inte låta sig anlitas för barn- eller skolfoto.

Fotograf för tidning

Man kan såklart också arbeta som pressfotograf. Då är man ofta anställd av en tidning eller en TV-kanal, eller kanske av radio för att fotografera olika saker som mediet rapporterar om. Som pressfotograf får man i regel inte samma möjligheter att själv välja vad man vill fotografera. Där blir man utskickad på arbeten. Man kan inte heller själv välja arbetstider utan man kontaktas i regel när något skett och man behöver ta bilder.

Frilansare för sajter som säljer bilder

Online finns det flera sajter som säljer bilder. Det är så kallade bildbyråer och de säljer sina bilder till dem som behöver. Ofta används bilderna som exempelbilder, på bloggar eller när tidningen behöver en bild med visst tema och inte själv har en sådan i sitt bildarkiv. När man frilansar för en sådan sajt är man inte anställd, utan man tar bilder som sedan läggs in hos bildbyrån. Som fotograf får man sedan betalt när någon vill använda bilden. Hur mycket pengar man får per bild kan variera. Det beror på hur kunden vill använda den, samt i hur många exemplar den ska användas om den ska finnas i tryck.

Produktfotograf

Man kan också arbeta som produktfotograf. Då kan man vara anställd av ett företag som ofta behöver bilder på sina produkter. Det kan till exempel vara ett sminkföretag som behöver kunna visa rättvisande bilder på kulörer och annat i online butiker. Det kan också vara ett snickeriföretag som vill visa upp projekt de arbetar med. Som produktfotograf behöver man veta hur en produkt ska visas upp från sin allra bästa sida. Perspektiv, belysning och liknande är extremt viktigt vid den här typen av fotografering, och det tar tid innan man lär sig.

Relaterade inlägg