Förklara fototjänster för kunderna

När du som fotograf driver en egen verksamhet kan du ibland behöva förklara dina tjänster för kunderna på ett lättfattligt sätt. En fotografering kan kräva en del förberedelser, både hemmavid och i studion, för att bli bra. Tack vare alla de möjligheter som finns idag kan dina kunder enkelt se hur dina fototjänster fungerar när de besöker din hemsida, men du behöver se all din marknadskommunikation ur kundens synvinkel.

Med hjälp från https://www.explainer.se/ kan du få en egen företagsfilm som tydligt visar hur dina tjänster som fotograf fungerar. Här kan du få en animerad film, eller en ”live-action” som visar hur du arbetar i studion för att ta familjeporträtt, bröllopsfotografering eller andra tjänster som du erbjuder. En företagsfilm från https://www.explainer.se/ är en högkvalitativ produktion, vilket ger dig goda möjligheter att ge dina kunder en titt bakom kulisserna på din verksamhet.

Balans med konstnärlig frihet

De flesta som arbetar konstnärligt är också egna företagare, vilket innebär att det ofta krävs kunskaper inom marknadsföring för att lyckas. Det kan sägas finnas ett spänningsfält mellan företagar- och konstnärsrollen, och det är viktigt att hitta en balans. Som fotograf är det lockande att få vara fri i skapandet, men samtidigt behöver fotografen hitta en marknad där det finns möjlighet att sälja produkter och tjänster. Genom att hitta flera olika områden där du kan arbeta samtidigt kan du både få en större konstnärlig frihet samtidigt som du får fler inkomstkällor.

Olika inriktningar som fotograf

Hur du ska förmedla dina fotograftjänster till kunderna beror i mångt och mycket på vilken inriktning du har valt som fotograf. Att vara pressfotograf innebär ofta att arbeta med olika reportrar, men du kan även kombinera din fotografroll med att skriva reportage. Du kan här arbeta som frilansare eller vara anställd hos en tidning. I båda fallen är det bra att ha en portfolio som visar upp dina tidigare uppdrag. Här kan också rörlig informationsfilm vara bra, med en presentation av dig som fotograf och dokumentation från dina fotografjobb.

När du är inriktad på porträttfotografi kan det behövas en informationsfilm till kunderna kring hur en fotosession fungerar, information om hur de bör förbereda sig hemma för sessionen och hur du arbetar med resulterande bilder. Du arbetar i ateljén med att fotografera brudpar, konfirmander och barn. Det är också vanligt att du får fotografera en hel familj tillsammans, eller delta i under ett helt bröllop där du dokumenterar ceremonin och festen efteråt.

En skolfotograf gör uppdrag åt skolor och förskolor, och tar porträtt samt klassfoton. Här är behovet av förklarande filmer inte så stort, det viktigaste är att ha en bra portfolio som du kan visa upp för uppdragsgivaren. På så sätt ökar du chansen att det är just din firma som får uppdraget. Sedan behöver du förstås också leverera goda resultat, då det i slutänden är föräldrarna som bestämmer sig för om de vill köpa bilderna eller inte.

Relaterade inlägg