Får man fotografera vem som helst?

Det finns olika paragrafer i svensk lag som reglerar fotografering av olika ting. Det gäller även när det kommer till fotografering av personer.

Fotografera personer utan tillåtelse

Man får faktiskt fotografera en person i närbild utan att ha personens tillåtelse. Det gäller om fotograferingen sker på allmän plats. Fotografiet får dock inte kunna upplevas som kränkande av personen. Att däremot följa efter och filma eller fotografera en person kan ses som ofredande.

Ta bilder mot personers hem

Man får inte ta bilder på en person som befinner sig i ett hem. Fotograferingen får varken ske i hemlighet eller som upptäckt sådan. Sker fotograferingen i hemlighet ses den som kränkande, men upptäckt fotografering ses som ofredande. Man får inte heller stå inne på en privat tomt och sedan ta bilder på de som befinner sig på tomten utan att ha tillåtelse.

Bilder som kan vara generande för en person

Bilder som kan ses som kränkande av en person får aldrig någonsin spridas eller användas på annat sätt. De får inte heller fotograferas. Det finns dock vissa undantag. Man kan till exempel undantas från kränkande fotografering om fotona visar misskötsel på exempelvis ett äldreboende.

Relaterade inlägg